Les om:

Språkvansker

Stemmevansker


Taleflytvansker


Orofaciale vansker


Spise- og svelgvansker

 

Eksterne linker:

Oral Placement therapy
 
Orofacial rgulation therapy

 
Lidcombe program

Talk Tools