Hvorfor velge oss?

 

På Romerike logopedklinikk arbeider faglig engasjerte logopeder. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid,

fordi mennesker er sammensatt og ingen vansker er like. Vi holder oss faglig oppdatert gjennom å delta

på konferanser, kurs, og kliniske spesialiseringer i inn- og utland. I tillegg til individuell fagkompetanse er

vi spesialisert gjennom: 

 

·       Oralmotorisk sertifiseringskurs fra Mun-H Center i Gøteborg, Sverige

 

·       Lidcombe Program of early stuttering intervention fra Royal College of

    Speech and Language Therapists i London, Storbritania.

 

·       Castillo Morales Orofacial therapy concept fra Clínika Castillo Morales

    i Córdoba,  Argentina

 

 

For øyeblikket pågår kompetanseheving innenfor det stammepedagogiske og det oralmotoriske fagfeltet:

 

·       European Clinical Specialization in Fluency Disorders

 

·      Education in Oral Placement Therapy (OPT)