Klinikken

 

Romerike logopedklinikk er et faglig fellesskap bestående av selvstendige privatpraktiserende logopeder.

Initiativet til å etablere klinikken ble tatt av logoped Stine Brubak i 2010.

 

Intensjonen med å etablere Romerike logopedklinikk, var å samle fagpersoner og kompetanse  på et sted.

Det er en klar målsetning at klinikken skal fremme samarbeid både internt og eksternt, mellom logopeder,

og andre faggrupper. Foreløpig er klinikken samlokalisert med fysioterapeut, gestaltterapeuter, akupressør

og antistressterapeut, og samarbeider eksternt med fastleger, øre-, nese-, halsspesialist og kiropraktor.

 

Når du kontakter Romerike logopedklinikk er målet alltid at du skal få et mest mulig helhetlig tilbud.