Behandling

 

Undersøkelse og behandling hos logoped er nødvendig om du har vansker med tale,

språk, stemme, svelging og spising. Har ikke kommunen et tilbud, kan du ha rett til å

få refundert utgifter til behandling fra HELFO.         

 

Behandling med rett til refusjon gis etter rekvisisjon fra en legespesialist, som sendes

helseøkonomiforvaltningen (HELFO) for vurdering. Dersom krav oppfylles fattes vedtak

om refusjon jf. folketrygdens § 5.10. Du får da dekket alle utgifter til undersøkelse eller

behandling av språk og taledefekter hos privatpraktiserende logoped.

 

Les mer om refusjonsregler her

 

 

Vi tar også imot private henvendelser,

og leverer tjenester til kommuner som

oppdragsgivere.

 

 

Vårt behandlingstilbud omfatter

 

 

Ta gjerne kontakt om du lurer på om vi kan hjelpe deg.