Inntaksrutiner

 

Romerike logopedklinikk tar inn nye klienter fortløpende, basert på kapasiteten til den enkelte logoped.

Når vi mottar din henvendelse, blir den drøftet på et internt fagmøte. Du blir kontaktet med nærmere

informasjon om kapasitet eller eventuelt plass på venteliste.

 

Er du privatperson som selv ønsker å betale for noen av våre tjenester, er det bare å ta kontakt med

oss. Dersom du ønsker å få refundert dine utgifter til privat logoped fra HELFO, er det en del formelle

punkter vi ønsker skal være på plass før inntak vurderes.

 

1.    Du må ha fått et avslag fra kommunen som bekrefter et manglende tilbud

2.    Du må ha fått en henvisning til logoped fra legespesialist, evt. din fastlege

3.    Avslag og henvisning må være sendt HELFO, som vurderer refusjonskravet

4.    Du må ha fått svar fra HELFO, med godkjenning av 25 timer til refusjon

 

 

               Les mer om refusjonsregler her